[Das Köpfe-Projekt] [Druckkontrollvermerke]


225 DKV Fritze, E links fallend

Type II: Perforation 4 mm vor F


2 Exemplare bekannt

Zuschlag: ** 290fel

nicht verkauft: 240 (Felzmann 2015)


Feld

FF

MiNr

Farbe

Papier

51?

-

225a

MF

p3

© 2007 private Ebay-Auktion


© 2015 Felzmann 154. Auktion

Das Köpfe-Projekt